Metoder i Spring

Metode A
Tidsspringning uden omspringning. Fejl og tid i hovedrunden er afgørende for placering.


Metode C
Tidsspringning uden omspringning. Fejl omregnes til tid og tiden er afgørende for placering.


Metode B0
Kun én hovedspringning. Alle, der er fejlfri, får en roset. Ingen placeringer og tiden er ikke afgørende.


Metode B1
Alle, som er fejlfri i hovedspringningen, rider en omspringning når alle ryttere har været igennem hovedspringningen.


Metode B2
Som metode B1, men med 2 omspringninger.


Metode B3
Man rider en hovedspringning, og er man fejlfri, rider man en omspringning inden man forlader banen. Man har 45 sekunder til at passere start i omspringningen efter mål i hovedspringningen er passeret. 


Metode B4
Springningen er opdelt i 2 faser. Fase 1 er på mellem 6-9 spring, og fase 2 er på mellem 4-7 spring.

Er man fejlfri i fase 1 rider man direkte videre i fase 2, da mål i fase 1 også er start i fase 2. Fejl og tid i 2. fase er afgørende for placering.


Metode B7

Springningen er opdelt i 2 faser hvor 1. fase består af 5-7 forhindringer. Er man fejlfri i fase 1 rider man direkte videre i fase 2, da mål i fase 1 også er start i fase 2. Der er sammenlagt mellem 11 og 13 forhindringer. Alle ekvipager er berettiget til at ride begge faser, uanset antal fejl i første fase. Resultatet beregnes som summen af fejl af 1. og 2. fase samt tiden for 2. fase. Gennemfører ekvipagen ikke begge faser kan de ikke opnå en placering.


Sløjfespringning

Sløjfespringning Afvikles efter metode B0. Udskrives i sværhedsgrad 0 til E-stævner og sværhedsgrad 0-2 til D-stævner. Metoden afvikles uden kombinationer. Hest og pony kan afvikles sammen.


Metode S2,3,4,5
I stilspringning får man point for ridestil og minus point for fejl. Der bedømmes for om der rides en relateret afstand, rigtig galop eller at denne rettes samt helhedsindtrykket af ekvipagen. Dommeren giver en fælles karakter med én decimal og med 0,1 interval fra 1-10.


Metode T1
En metode, hvor der på baneskitsen kun er angivet hvilke spring, der skal springes, og i hvilken retning, de skal springes. Rytteren skal selv finde en ridevej, dvs. hvilken rækkefølge springene tages i.

Alle spring skal springes og ingen spring må springes mere end én gang.