Klubkontingent

Kontingentet indbetales på konto 2670 6270 576 948 med angivelse af medlemsnummer og forfalder d. 1.1.


  • Børn 0-17år               350,- pr. år følger kalenderåret
  • Voksne over 18 år     500,- pr. år følger kalenderåret
  • Passiv                        300,- helårligt
  • Børnerabat*               50,- pr. aktivt medlem. 

* Børnerabat gælder søskende (også sammenbragte) med fælles bopæl.


Indmeldelse: Klik her: INDMELDELSE

Er du indmeldt i løbet af året efter d. 1/7 betales et halvt kontingent.


OBS!
Ved al indbetaling via bank eller MobilePay, er det vigtigt, at der skrives:

  • Medlemsnummer samt
  • RYTTERS fulde navn.